ZUT Wągrowiec Józef Kosiński
Strona Główna
Nasza Oferta
Logowanie
Kontakt

Wykonujemy naprawy kompleksowe i modernizację wszelkich typów wagonów kolejowych oraz autocystern produkcji krajowej i zagranicznej, w tym do przewozu materiałów niebezpiecznych. Do wytwarzania, naprawy i projektowania posiadamy stosowne uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, świadectwo zgodności PKP CARGO S.A. oraz certyfikat TÜV. Prace spawalnicze wykonujemy w zakresie wszystkich grup materiałowych (stale zwykłej jakości, nierdzewne i kwasoodporne, stopy aluminium).
Pojazdy szynowe, poddane w naszym zakładzie przebudowie i modernizacji, posiadają świadectwa dopuszczenia typu wydane przez UTK. Oferujemy również usługi w zakresie zakupów i sprzedaży środków transportu.

Zapraszamy do współpracy.